ČIRÝ TONER

30.11.2012 20:03

 

Pokrytí čirým tonerem je v PDF definováno pátou přímou barvou. Používejte stejný název barvy ve všech aplikacích. Pozor na malá a velká písmena (case sensitive). 

Čirý toner tak lze použít jen v části tiskové plochy – parciální pokrytí.

Fotografie
Vyrovnává celkový lesk a dodává hloubku obrazu.
Nad určitou barevnou plochou zvyšuje hloubku a celkový jas této barvy. 
Zvyšuje účinek jemného tónování tím, že přidá čirý toner na světlé odstíny. 
Zlepšuje barevnost simulovaných metalických barev.

Vodoznak
Grafika nebo text. Tištěné jen čirým tonerem. Vhodné na chráněné materiály – šeky, vstupenky.

Plošné krytí
Poskytuje lesk a hladký jednotný vzhled obrazů. Zvyšuje kvalitu obrazu na strukturovaných materiálech.

InDesign
1. Přidejte novou vrstvu s názvem CLEAR v paletě vrstev.
2. Přidejte v paletě Vzorník novou barvu s názvem CLEAR. Používejte stejný název ve všech aplikacích. Pozor na malá a velká písmena (case sensitive).
4. Barvu označte jako Přímou (Spot).
5. Hodnoty CMYK nastavte na 100% jedné výtažkové barvy (např.: 0/100/0/0). 
6. Nyní barvu můžete přiřadit k objektům a přesuňte je do vrstvy CLEAR.
7. Pro tisk čiré barvy označte volbu Okna> Výstup >Atributy> Přetisk výplně a/nebo tahu.

Tvorba efektů v Photoshopu
Přidejte kanál přímé barvy. 
1. Přidejte nový kanál přímé barvy. Použijte stejný název jako v InDesignu. 
1. Vytvořte novou cestu nebo vyberte objekt. Vyplňte procentem barvy, jakým chcete mít pokrytí čirým tonerem.
3. Uložte jako PSD nebo TIFF s vloženou přímou barvou

Export do PDF
KOMPRESE: Obrazy: Nepřevzorkovat, Komprese: JPEG, Kvalita: Maximum
VÝSTUP: Bez převodu barev! Zkontrolujte ve správci tiskových barev, 
že se přímé barvy nepřevádějí.

Ideální použití
Světlé plochy
Matný křídový papír
Vodoznak, ochranné prvky
Není zcela zřetelný na tmavých plochách grafiky i fotografií