VELKOPLOŠNÝ TISK

Plakáty, fotografie, samolepky.

Formát:  Tisk do šířky 120 cm.

Možnost tvarového ořezu samolepek.